НОВОГОДИШЕН ПОСТ НА СЕПЦ


ДО
ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ, ВЯРВАЩИ И ЦЪРКВИ
В СЪЮЗА НА ЕПЦ В БЪЛГАРИЯ

  

СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Най-сърдечен поздрав по случай настъпването на Новата 2018 година!

Всички имаме очаквания за по-добро бъдеще. Както винаги нашите пожелания по случай Новата година са за по-големи Божии благословения за нас, за семействата ни, за църквите ни, за делото Божие и за целия ни народ. Но, както знаем, нашите пожелания, колкото и да са добри, не съдържат в себе си силата да се реализират. Затова тази година, приемайки предложението на Факултета на СЕПЦ към ВЕБИ, излизам с апел към всички вас – служителите, вярващите и църквите в СЕПЦ, да започнем новата година с 4-седмичен общ пост и молитва (от 7 януари до 4 февруари). Ще започнем нашия пост с участие в Господната вечеря на м. януари и ще го завършим с участие в Господната вечеря на м. февруари. Вярвам, че Божиите благословения, които обикновено си пожелаваме, ще станат реалност в отговор на нашите молитви и стремеж за приближаване към Бога.

Нека нашият пост и молитва в началото на Новата година да преминат под мотото:

„ДА ПРИТИХНЕМ, ЗА ДА ЧУЕМ БОГ“.

Моля пасторите и ръководителите на църкви да разясните пред вярващите целите на този пост и молитва и да прецените как да бъде организиран във всяка църква. Предлагам на вашето внимание следните препоръки:

  • Да се приканят всички вярващи, които нямат здравословни проблеми или други основателни причини, да поемат през този период по 1 ден седмично в пост. При желание може да се организира и верижен пост между вярващите в църквата.
  • Да се приканят всички вярващите да се включат в молитвените богослужения и в други молитвени събрания и инициативи, които да бъдат посветени на нашата обща молитва и пост.
  • През всяка от 4-те седмици да наблягаме върху една от посочените по-долу теми за молитва, като продължаваме да се молим и за останалите.

Въпреки че повечето вярващи ще бъдем в пост само по 1 ден седмично, моля през целия
4-седмичен период ВСИЧКИ да се предадем на усърдна молитва, като се стремим да търсим Бога според Исая 58 глава, защото само ако изпълним условията в стихове 1-7, ще преживеем и благословенията от стихове 8-12.

А това означава да се подложим доброволно под духовна дисциплина:

  • като пожертваме през тези 4 седмици своите лични забавления и удоволствия, филми и сериали, както и да редуцираме времето, прекарвано в интернет и социалните мрежи (освен когато това е наложително), за да се посветим повече на Божието Слово, молитва и поклонение, и духовно общение с вярващите;
  • доколкото е възможно да оставим на заден план и другите наши грижи, занимания и заетости, които не са неотложни, за да прекарваме повече време в общение и служене един на друг, както и в благовестие и в служене на нуждаещите се в света.

Нека през този 4-седмичен период на пост и молитва съзнателно да изоставим всичко, което ни отдалечава от Бога, да застанем пред Него в смирение, себеизпитване и покаяние, като изправяме пътищата си, за да няма в нас „оскърбителен път“ (Псалом 139:24).

Нека през това време да се стремим към изчистване на сърцата ни от всички светски шумове и влияния, да притихнем, за да чуем Бог, защото според думите на пророк Амос: „Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците.“ (Амос 3:7).

 

А ЕТО И ТЕМИТЕ, ЗА КОИТО ДА СЕ МОЛИМ:

1. За самите нас и нашите семейства

1.1. За цялостното ни приближаване към Бога и за задълбочаване на личното ни посвещение на Него и на Неговия призив за служение, както и за изостряне на духовната ни чувствителност

1.2. За спасението на нашите най-близки – особено за невярващите членове на семействата ни

1.3. За опазване на християнските семейства в любов и единство, както и за израстване на децата ни в пътя на вярата

 

2. За нашите църкви

2.1. За единството на църквите ни, за любовта, грижата и служенето един на друг между всички вярващи

2.2. За по-голяма активност от наша страна и за повече от силата на Святия Дух в благовестието ни

2.3. За  силата на Святия Дух и по-голяма духовна динамика в нашите богослужения; за проявлението на духовните дарби; както и за духовна мъдрост и разпознаване на небиблейските учения, практики и фалшиви проявления

 

3. За нашето движение

3.1. За Божията защита и водителство над всички вярващи, църкви и особено над духовните служители и техните семейства, за съюзното ръководство и за предстоящия събор

3.2. За благовестителската и мисионерска дейност на СЕПЦ – за основаване на нови църкви в страната и изпращане на мисионери извън нея, както и за дейността на екип „Благовестие“

3.3. За духовното образование – за факултета на СЕПЦ и за всички библейски училища, действащи в църквите ни – за изграждане на нови „работници на жътвата“ (Матея 9:38)

3.4. За младежите в църквите и за организираната младежка дейност на СЕПЦ – за духовното израстване на настоящите и бъдещите активни вярващи и духовни служители

 

4. За Божия народ и за нашия народ

4.1. За мира на Ерусалим и за Израел предвид международната обстановка и последните събития, както и за българското правителство – да има позиция по този въпрос, която да е в синхрон с волята и плана на Бога

4.2. За управляващите на България особено в годината на нейното европредседателство – за мъдрост от Бога при взимането на управленски решения и при приемането на закони, както и при тяхното прилагане

4.3. За духовните и социалните проблеми на страната:

  • за победа над безбожието и консуматорския материализъм,
  • за надделяване над корупцията, беззаконието и престъпността,
  • за намаляване на влиянието на лобитата, стремящи се към налагане на хомосексуалните бракове и за подмяна на половата идентичност
  • за преодоляване на демографския срив
  • и за Божията защита срещу природни бедствия, крупни аварии и тероризъм

Нашата страна и всички ние се нуждаем от нова Петдесятница – от духовно пробуждане на нас, вярващите и църквите, и от нова вълна на глад и жажда за благовестието сред народа ни. Вярвам, че Бог ще зачете нашето заставане в единство пред Него и молитвите ни ще отекнат пред Неговия престол.

  

Ваш в Христос,

П-Р ИВАН ВРАЧЕВ
Председател на СЕПЦ