Образование

ministry

bulletin blog

В традицията на българското евангелско образование, започнало още в дните на Робърт колеж в Истанбул през ХІХ век, богословски учебни заведения се откриват веднага след като пада комунистическия режим през 1989 г. Петдесятният факултет започва като съвместна дейност между Съюза на евангелските петдесятни църкви в България и Асамблеи на Бога, САЩ. Учредяването става през есента на 1991 г. в Русе. Първият випуск от записали се студенти наброява повече от 250 души. Те се обучават в две форми - редовна и задочна.

Oбразованието като процес

През 1994 г. задочната форма на обучение се прехвърля в гр. Хисар, а редовната - в сградата на ИПКК "Пушкаров" в столицата. След като е закупена собственост на ул. “Паскал Тодоров” № 2-4 в София обучението се осъществява

в новите сгради на факултета.

Висш евангелски богословски институт

От 1999 г. след като бе учреден Висш евангелски богословски институт от всички евангелски деноминации в България,

Библейски институт - София стана факултет на СЕПЦ при ВЕБИ. Общият учебен план бе одобрен през 2000 г. от Министерския съвет на РБългария.