Нова Вълна

ministry

Така наречената “Нова вълна” е  организация от събития с възможност за младите християни да посетят различни градове в България, където заедно могат да издигнат гласовете си в поклонение пред Бог и да участват в тематични семинари, актуални и провокиращи размисъл за християнските ценности и отстояването им в съвременните социални и виртуални пространства.