МХЛ Карандила

ministry

Младежкият християнски лагер  “Карандила”, който съществува от 50-те години на ХХ век, е инициатива, подета и развивана от ЕПЦ – гр. Сливен. Мисията на лагера е да издига християнските библейски ценности сред младите хора, както и да спомага за развиване на уважение към природата – творението на всемогъщия Бог.

В съвременните условия на социални мрежи и виртуална реалност младите хора имат възможност да се опознават и да общуват лично, да освежават духа, душата и тялото си, като участват в провежданите библейски поучения и семинари, планински походи и спортни прояви.