Мисионерски отдел

ministry

Макар и мисионерският дух в СЕПЦ да е присъстващ от времето на зараждането на движението, предвид социално-политическите реалности на България, не е било възможно формално да се организира отдел. В съвременността, която ни заобикаля с бежанските вълни и безнадежността, която носят, социалните маргинализации и не на последно място хора, които не са чували за Христос, група от молитстващи християни се събраха и учредиха Мисионерския отдел с одобрението на събора на СЕПЦ, като обща инициатива за достигане на хора в България и по света с посланието на надежда и евангелие на спасение и действието на Светия Дух днес за изцеление и сила на свидетелство. Църквите в България са участвали в събиране на помощи за различни райони на света в бедствия или след военни конфликти.