СЪЮЗНО РЪКОВОДСТВО

catholic church
Иван Врачев

Председател
ЕПЦ “Света Троица”, Пловдив

catholic church
Румен Борджиев

Заместник председател
ЕПЦ Подуяне, София

catholic church
Пламен Ганчев

Заместник председател
ЕПЦ Русе

catholic church
Александър Иванов

Секретар
ЕПЦ Перник

catholic church
Трайчо Стефанов

ЕПЦ “Свети Йоан”, София

catholic church
Веселин Йотов

ЕПЦ “Извор на живот” Хасково

catholic church
Христо Якимов

ЕПЦ Несебър

catholic church
Емил Делков

ЕПЦ Кърджали

catholic church
Пламен Василев

ЕПЦ Шумен

catholic church
Людмил Арсов

Църква "Приятели" София